Jak udělat z pole ráj

Tady bude shrnutí toho, co může potkat člověka, který chce z orné půdy vytvořit kousek pestré zdravé krajiny.

Mám (či kupuji) pole

Co vás nejspíš zajímá:

Kde se pozemek nachází, jaké mám sousedy? KN, LV

Jak pozemek vypadá? Jaká je na něm půda? Jak vypadá okolí? Jak je to s vodou?

Kdo na něm hospodaří? Jak (používá pesticidy; hnojí minerálními hnojivy nebo hnojem a kompostem; seje zelené hnojení, jaký má osevní plán; jak hospodaří s vodou, oře po svahu;, chrání pozemek vodní a větrné erozi…)? Osobní setkání se zemědělcem. LPIS

Mám smlouvu (s kým, co v ní je, podmínky, výpovědní lhůta)?

Vedou skrze pozemek inženýrské sítě? Jaký má s pozemkem výhledový plán obec (setkání se starostou)? Je por pozemek zpracován územní plán, plán ÚSES, pozemkové úpravy, (krajinný ráz)…

Pozemkové spolky

Jaká je v ČR legistaliva

Co je možno set a sázet na orné půdě? Co ne/mohu na orné půdě?

Remízek na orné půdě?

Oplocení?

Přístup k pozemku

Daně

Sítě na pozemku

Šíření semen ze sousedních pozemků

Postřiky ze sousedních pozemků

Změna využití pozemku -> sad, zahrada, trvalý travní porost…

 

Co chci

Je dobré si ujasnit záměr a motivaci. Chci vybudovat sad pro moji rodinu a další generace? Chci prodávat meruňky? Chci přispět živé krajině?

Jaké mám možnosti

Domluvit se se zemědělci, jak budou na mém pozemku hospodařit.

O pozemek budu pečovat já

Další možnosti (spolek…)

 

O pozemek pečuji já

Vytyčení hranic

Terénní úpravy

Půda

Nechat ladem – co se možná stane

Zelené hnojení

Luční/včelí směs

Nasbíraná semínka

Voda

Kudy voda teče?

Živý plot

Odstínění od sousedů? Větrolam? Stín? Pro ptactvo a hmyz? Jedlé pro člověka? Barevné? Dusík do půdy? Pro včely? pro krásu? Pichlavý a neprostupná? Na dřevo?

Jak daleko od kraje sázet:

Stromy

Ovocné/lesní

Plán, design

Které druhy a odrůdy jsou na stanoviště vhodné

Jak sázet

Spon

jak pečovat

Kde vzít sazenice!semínka/materiál

Ovocná školka

Stanoviště pro živočichy

Hromada větví

Jezírko/tůňka

Hadník

Zídka

Mrtvé dřevo

Hmyzí dům

Bidla pro dravce

Pro včely

Budky pro ptáky a netopýry