Naše projekty

I my, spolek Spadlí z hrušky, jsme jedním ze spolků, které tvoří živou krajinu. V současnosti působíme v Hruškách (u Brna), kde s podporou starosty a místních uskutečňujeme naše projekty. To je však jen začátek. Naše vize je široká a v celém Česku je a bude mnoho spolku oživujících krajinu.

 

Níže představujeme naši činnost a naše současné projekty.

Sad za lávkou

Na podzim 2019 jsme společně s občany Hrušek a dobrovolníky vysadili obecní sad na parcele č. 2714. Jsou v něm vysokokmeny hrušní a dalších ovocných stromů. Mezi nimi zákrsky, které využijí prostor mezi vysokokmeny,  než vytvoří rozsáhlé koruny. Po obvodu pozemku jsme vysadili jedlé keře. V sadu bude také ohniště s posezením, kompost a hadník.

O sad dál pečujeme – na jaře zamulčujeme, provedeme výchovný řez…

 


Sad za tůněmi

Na podzim 2020 vytvoříme na třech hektarech orné půdy na parcele č. 2758 produkční ovocný a tvrdý sad. Zasadíme hrušně, mišpule, třešně, ořešáky, kaštany, švestky, mandloně a další druhy v různých odrůdách. Mezi stromy jedlé keře. A kolem sadu živý plot.

 

V srpnu 2019, poté, co přestane na pozemku hospodařit zemědělské družstvo, jej osejeme směsí zeleného hnojení, aby si půda odpočinula a přijala živiny a organickou hmotu.

Na podzim 2020 proběhne ve spolupráci s občany Hrušek a dobrovolníky výsadba.

Vysadíme asi 200 stromů –  hrušně, mišpule, třešně, ořešáky, švestky, mandloně, a to takové odrůdy, které mají schopnost zvládat měnící se klima a mají potenciál žít a prospívat stovky let.
Mezi řady stromů vysadíme keře, které využijí prostor, který mladé koruny stromů zatím neopanují.
Budou to keře vhodné do jihomoravské krajiny, odolné suchu a výkyvům počasí: lísky, rakytníky, klokoče, dříny…

Půdu mezi stromy a keři osejeme luční směsí, zeleným hnojením nebo směsí, kterou bude možno sekat a získávat seno.

Na hranicích pozemků sousedící s poli vysadíme živý plot.

Stromy, keře i louka budou poskytovat pestrou paletu potravy pro včely, hmyz, ptactvo.

Sad bude veřejně přístupný a bude produkovat mnoho plodů, které bude obec Hrušky sklízet, zpracovávat. Variantou je i otevřít sad pro samosběr.

Kolem sadu by mohla vést naučná stezka, představující počiny ozdravující krajinu – sady, aleje, biopásy, biokoridory, tůně…

Po výsadbě budeme ve spolupráci s obcí Hrušky o sad pečovat.

Záměrem je v prvních 5 letech citlivě tvarovat korunu stromů, stromy a keře zamulčovat hnojem a štěpkou, posilovat odolnost proti škůdcům, ošetřovat stromy, sekat trávu a pravidelně zalévat.

Genofondová alej
Na podzim 2020 vysadíme kolem polní cesty genofondovou alej (něco jako živý atlas starých i nových odrůd hrušní). Vznikne tak nový biokoridor ÚSES pro rostliny i živočichy, a pro lidi ovoce k volné spotřebě.

Rádi bychom tyto výsadby v dalších letech rozšiřovali do dalších míst po celé ČR – vždy ale za předpokladu udržitelnosti a smysluplnosti. Bráníme se lehkovážnému vysazování bez následné péče.