Naše projekty

I my, spolek Spadlí z hrušky, jsme jedním ze spolků, které tvoří živou krajinu. V současnosti působíme v Hruškách (u Brna), kde s podporou starosty a místních uskutečňujeme naše projekty. To je však jen začátek. Naše vize je široká a v celém Česku je a bude mnoho spolku oživujících krajinu.

 

Níže představujeme naši činnost a naše současné projekty.

Sad za lávkou

Na podzim 2019 jsme společně s občany Hrušek a dobrovolníky vysadili obecní sad na parcele č. 2714. Jsou v něm vysokokmeny hrušní a dalších ovocných stromů. Mezi nimi zákrsky, které využijí prostor mezi vysokokmeny,  než vytvoří rozsáhlé koruny. Po obvodu pozemku jsme vysadili jedlé keře. V sadu bude také ohniště s posezením, kompost a hadník.

O sad dál pečujeme – na jaře zamulčujeme, provedeme výchovný řez…

 


Sad za tůněmi

Na podzim 2020 jsme vysadili na třech hektarech orné půdy na parcele č. 2758 produkční ovocný a tvrdý sad. Zasadili jsme hrušně, mišpule, třešně, ořešáky, kaštany, švestky, mandloně a další druhy v různých odrůdách. Mezi stromy jedlé keře. A kolem sadu živý plot.

V srpnu 2019, poté, co přestalo na pozemku hospodařit zemědělské družstvo, jsme jej oseli směsí zeleného hnojení, aby si půda odpočinula a přijala živiny a organickou hmotu.

Na podzim 2020 proběhla výsadba. Vysadili jsme asi 200 stromů –  hrušně, mišpule, třešně, ořešáky, švestky, mandloně, a to takové odrůdy, které mají schopnost zvládat měnící se klima a mají potenciál žít a prospívat stovky let.
Mezi řady stromů byly vysázeny keře, které využijí prostor, který mladé koruny stromů zatím neopanují.
Jsou to keře vhodné do jihomoravské krajiny, odolné suchu a výkyvům počasí: lísky, rakytníky, klokoče, dříny…

Půdu mezi stromy a keři jsme oseli luční směsí, zeleným hnojením nebo směsí, kterou bude možno sekat a získávat seno.

Stromy, keře i louka budou poskytovat pestrou paletu potravy pro včely, hmyz, ptactvo.

Sad je veřejně přístupný a bude produkovat mnoho plodů, které bude obec Hrušky sklízet, zpracovávat. Variantou je i otevřít sad pro samosběr.

Kolem sadu by do budoucna mohla vést naučná stezka, představující počiny ozdravující krajinu – sady, aleje, biopásy, biokoridory, tůně…

Od výsadby v roce 2020 se o sad pravidelně staráme – na jaře mulčujeme stromy hnojem a štěpkou, v létě sečeme trávu, zaléváme, průběžně kontrolujeme oplocenky a úvazky, v zimě provádíme výchovný řez.

Genofondová alej

Na podzim 2020 jsme vysadili kolem polní cesty genofondovou alej (něco jako živý atlas starých i nových odrůd hrušní). Vznikl tak nový biokoridor ÚSES pro rostliny i živočichy, a pro lidi ovoce k volné spotřebě.

Ovocný sad Prace

 

Na podzim roku 2021 jsme spolu s dobrovolníky vysadili ovocný sad v Praci. Z finančních prostředků dárců projektu Živá krajina jsem koupili pozemek na parcele  1041/157 na orné půdě a vysadili zde malý sad s celkem 13 ovocnými stromy starých odrůd – hrušně, jabloně, slivoně, meruňky a třešně.

Ovocný sad je volně přístupný veřejnosti z naučné stezky vedoucí od Mohyly míru. Do budoucna zde chceme umístit lavičku a naučné cedule o zasazených odrůdách. Sad má za cíl poskytnout kolemjdoucím příjemné místo v krajině, především však poskytnou prostor pro biodiverzitu a obnovu půdy mezi lány polí.

 

Stromořadí Hrušní 

Spolu s místními jsme na podzim 2022 vysadili stromořadí 30 hrušní na parcele 2768 a 2769. Najdete zde celkem 6 starých odrůd hrušní – Charneuská, Solanka, Špinka, Amanliská, Kozačka štuttgartská, Avranšská.

Ovocné stromy na Zadních dílech 

Na podzim roku 2023 jsem s místními obyvateli z Hrušek vysadili třešně a ořešáky uprostřed polí podél cesty.

 

Rádi bychom tyto výsadby v dalších letech rozšiřovali do dalších míst po celé ČR – vždy ale za předpokladu udržitelnosti a smysluplnosti. Bráníme se lehkovážnému vysazování bez následné péče.

Výsadby a péči o stromy v Hruškách finančně podporuje Ministerstvo životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 

Modelové dobrovolnické akce se konají za finanční podpory Statutárního města Brna.