Živé břehy

Voda ráda zelené krajky. 

Projekt Živé břehy posiluje myšlenku, obraz toho, jak české a moravské a slezské řeky jsou oděny do zelené krajky.

Na březích se zelenají vlhkomilné stromy, keře a rostliny. Ty vytváří kolem řek, říček, potoků, stružek i rybníků zelené pásy, břežní ekosystémy, domov živočichům i širší ochrannou zónu.

Příklad vod, které by si zasloužily stromy podél břehů:

Víte o vodě, která má holé břehy a nesvědčí jí to? Iniciujte výsadbu s vaším starostou, neboť břehy řek bývají obvykle obecním pozemkem, o který se starají obce. Zorganizujte komunitní výsadbu. Může se zapojit škola, vzít si to jako dlouhodobý projekt (třeba jako výzvu Ekoškoly).

Inspirace, zdroje informací a příklady dobré praxe:

  • Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty – certifikovaná metodika z dílny VÚKOZu, mimo jiné informace o tom, jaké druhy stromů a keřů vysadit na vaši lokalitu.
  • http://www.pmo.cz/cz/media/tiskove-zpravy/kyjovka-u-moravske-nove-vsi-ziskala-nove-meandry-a-tune-x/
  • https://zivebrehy.cz – projekt o hlavových vrbách, páchnících, morčácích, břehulích a ledňáčcích…
  • Povodňový park s novým slepým ramenem řeky Svratky mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi
  • Nová tradice – každý rok po velikonocích muži a chlapci rozpletou svou čerstvou pomlázku a proutky společně zapichují na břehy říček a potoků