Podpořte živou krajinu

Darujte libovolnou částku, nejlépe přes stránku Darujme.cz, případně  na transparentní účet 2200937040/2010.

Symbolicky si můžete vybrat jeden ze stromů. Napíšete-li nám mail, pošleme Vám darovací certifikát k vytištění.

Také Vám pošleme potvrzení o přijetí daru. Pokud chcete potvrzení o přijetí daru použít pro daňové přiznání, potřebujeme Vaše jméno, adresu trvalého bydliště a datum narození.


Našim cílem je získat 800 tisíc korun a ty využít na zrealizování aktuálních projektů, tedy na pořízení sazenic stromů a keřů, kůlů, pletiva, kompostu, hnoje, štěpky a dalšího materiálu, na upravení terénu…

V budoucnu také na zakoupení pozemků, na kterých vytvoříme další sady a remízky.

Děkujeme vám za štědrost.

Chcete-li nám pomoci při výsadbě sadů, péče o aleje apod. nejen darem, ale i přiložením rukou k dílu, sledujte akce hnutí Brontosaurus nebo napište na mail evakrasenska@centrum.cz, pošleme Vám pozvánku.

Další formou pomoci může být nabídnutí Vaší půdy ke prodeji.  Našim záměrem je koupit půdu (vlastníkem půdy bude Hnutí Brontosaurus) a na ní vysadit ovocné stromy (ovoce bude k dispozici veřejnosti pro vlastní spotřebu) nebo remízek.

Znáte-li někoho (sebe, vašeho dědu nebo sousedku…), kdo chce prodat půdu a záleží mu na tom, že na ní bude šetrně hospodařeno, dejte nám vědět na mail evakrasenska@centrum.cz.

Nejlépe:
* ornou půdu uprostřed velkého pole
* za dobrou cenu
* šířka pozemku 15 m a více (aby se tam za 100 let vešly vzrostlé stromy:-)

Díky