Shrnutí

Aktuální projekty

Sad za lávkou
Na podzim 2019 společně s občany Hrušek a dobrovolníky vysadíme permakulturní sad. Porostou v něm vysokokmeny starých odolných odrůd hrušní a dalších ovocných stromů. Mezi nimi vysázíme zákrsky, které využijí prostor mezi nimi,  než stromy vytvoří rozsáhlé koruny. Po obvodu pozemku vysadíme jedlé keře. V sadu bude také ohniště s posezením, kompost a hadník. Ovoce bude přístupné veřejnosti.

Sad za tůněmi
Na podzim 2020 vytvoříme na třech hektarech orné půdy ovocný a tvrdý sad a ovocnou školku. Zasadíme hrušně, mišpule, třešně, ořešáky, kaštany, švestky, mandloně a další druhy v různých odrůdách. Mezi stromy jedlé keře. Plody budou přístupné veřejnosti. A kolem sadu živý plot. Sad bude sloužit jako biocentrum ÚSES.
Více…

 

Genofondová alej
Na podzim 2020 vysadíme kolem polní cesty genofondovou alej (něco jako živý atlas starých i nových odrůd hrušní). Vznikne tak nový biokoridor ÚSES pro rostliny i živočichy, a pro lidi ovoce k volné spotřebě.

Podpořte živou krajinu

Darujte libovolnou částku na transparentní účet 2200937040/2010.
Rádi vám vystavíme potvrzení o daru.

Našim cílem je získat 800 tisíc korun a ty využít na zrealizování aktuálních projektů, tedy na pořízení sazenic stromů a keřů, kůlů, pletiva, kompostu, hnoje, štěpky a dalšího materiálu, na upravení terénu…

V budoucnu také na zakoupení pozemků, na kterých vytvoříme další sady.

Děkujeme.

Více…

Vytvořili jsme

Od roku 2015 jsme v Hruškách vysadili několik alejí a dále o ně pečujeme. Například švestkovou alej kolem potoka Rakovce, kilometrovou hrušňovou alej s keři kolem polní cesty.

Ošetřili jsme staré hrušně u polní cesty na kopci.

Podívejte se na fotografie kliknutím na odkazy výše.

Jak o stromy pečujeme

  • Vybereme stromy a keře a jejich odrůdy takové, které zvládnou místní jihomoravské podmínky i měnící se klima, a mají semennou podnož.
  • Výsadbu plánujeme tak, aby měly stromy dostatek místa za desítky a stovky let.
  • Sázíme na podzim, kdy mají rostliny lepší start díky větší vláze.
  • Stromy chráníme kůly a oplocenkou proti okusu.
  • Stromy mulčujeme, např. hnojem a štěpkou.
  • Stromy v prvních letech zaléváme.
  • Citlivým řezem v době vegetačního klidu (listopad až březen) tvarujeme v prvních letech korunu.

Kdo jsme

Záleží nám na naší krajině, ve které budeme žít my a naši potomci. A snění a slova nám nestačí.

Hnutí Brontosaurus, klub Spadlí z hrušky
Potulný sadař Dominik Grohmann
Krajinná architektka Zuzana Špaková
Eva Krásenská
… a mnoho dalších dobrovolníků a dobrovolnic, kteří jezdí pomáhat při výsadbách a jejich následné péči.

Kontakt

Eva Krásenská
evakrasenska@centrum.cz
773 688 442