Občiny

Občina

Slovo zní skoro už jen v lidových písních.

Označuje půdu patřící obci, komunitě či pospolitosti. Místo, o něj lidé pečují společně. A to místo pečuje o ně a jejich vztahy.

Představte si třeba obecní ovocný sad. Lidé, sousedé, se setkají při plánování. Pak na podzim při výsadbě. Každé jaro při péči o stromy – výchovný řez, mulčování… V létě a na podzim při sklizni a zpracovávání úrody.

Vždy je to svátek. Udělá se oheň. Zpívá se. Děti, dospělí i stařešinové.

Jak je libo.