Sad za tůněmi

Na obecní orné půdě vybudujeme permakulturní ovocný a tvrdý sad a ovocnou školku.

Na podzim 2019, poté, co přestane na pozemku hospodařit zemědělské družstvo, upravíme bagrem terén tak, aby se voda stékající po svahu zadržovala a měla prostor se pomalu vsakovat. Vytvoříme podélné sníženiny.

Poté pozemek osejeme zeleným hnojením, aby si půda odpočinula a přijala živiny a organickou hmotu.

Na podzim 2020 proběhne ve spolupráci s občany Hrušek a dobrovolníky výsadba.

Vysadíme asi 200 stromů –  hrušně, mišpule, třešně, ořešáky, kaštany, švestky, mandloně, a to takové odrůdy, které mají schopnost zvládat měnící se klima a mají potenciál žít a prospívat stovky let.
Mezi řady stromů vysadíme keře, které využijí prostor, který mladé koruny stromů zatím neopanují.
Budou to keře původní v moravské krajině, odolné suchu a výkyvům počasí: lísky, rakytníky, klokoče, dříny…

 

Část bude sloužit jako školka pro mladé ovocné stromky.

Půdu mezi stromy a keři osejeme luční směsí, zeleným hnojením nebo směsí, kterou bude možno sekat a získávat seno.

Na hranicích pozemků sousedící s poli vysadíme živý plot.

Stromy, keře i louka budou poskytovat pestrou paletu potravy pro včely, hmyz, ptactvo.

Sad bude produkovat mnoho plodů, které bude obec Hrušky sklízet, zpracovávat. Variantou je i otevřít sad pro samosběr.

Kolem sadu by mohla vést naučná stezka, představující počiny ozdravující krajinu – sady, aleje, biopásy, biokoridory, tůně…

Po výsadbě budeme ve spolupráci s obcí Hrušky o sad pečovat.

Záměrem je v prvních 5 letech citlivě tvarovat korunu stromů, stromy a keře zamulčovat hnojem a štěpkou, posilovat odolnost proti škůdcům, ošetřovat stromy, sekat trávu a pravidelně zalévat.