Fotky z terénu – připravujeme sad k výsadbě – 14.10. 2019

Připravujeme pozemek k výsadbě sadu.
Vyměřujeme místa pro stromy, zákrsky a keře.
Vysetá luční směs začíná vykukovat z půdy.